Veilige opslag

uw zekerheden

Aantoonbaar excellent in verzekerde opslag

U wilt zeker weten dat uw waardevaste investering op de best mogelijke manier beschermd wordt. Bij Edelmetaal Beheer Nederland kunt u rekenen op de beste condities voor de veilige opslag van uw goud en andere edelmetalen.

  • Betrouwbaar, voordelig, veilig en volledig gealloceerd
  • Uw edelmetaal optimaal verzekerd
  • Opslag conform alle wettelijke regels, eisen en zorgplicht

Propriëteit

Volledig gealloceerd

Uw eigendommen, uw naam, uw eigen opslagruimte: Edelmetaal Beheer Nederland slaat uw unieke eigendommen volledig gealloceerd op. Dat wil zeggen dat alles wat u bij ons opslaat voor de volle 100% van u moet zijn – in de vorm van separate fysieke producten – in een eigen afgesloten ruimte bewaard wordt en enkel door u opeisbaar is.

Wanneer u uw goud, zilver of platina opslaat bij Edelmetaal Beheer Nederland, gaat dit volgens de principes van transparantie en 100% allocatie: alle opgeslagen edele metalen worden separaat opgeslagen in een uniek genummerde sealbag. Uw safeloket is gekoppeld aan een enkel klantaccount en heeft een unieke verzekeringspolis. Bij mutaties (in- of uitslag) is altijd goedkeuring van u als klant vereist. Er kan dan ook geen sprake zijn van een gedeeld eigenaarschap van het fysieke product dat is opgeslagen: het fysieke product dient in zijn geheel door u uitgeslagen te kunnen worden. Bent u bijvoorbeeld met meerdere mensen (vaak verlopen dit soort aankopen via een bullion bank) op papier de eigenaar van één goudbaar, dan is opslag bij Edelmetaal Beheer Nederland niet mogelijk.

Bovendien zijn de opgeslagen edelmetalen nadrukkelijk geen onderdeel van de boedel van Edelmetaal Beheer Nederland. Zij staan niet op de balans en worden beheerd door een hiertoe aangestelde stichting. Bij een eventueel faillissement van Edelmetaal Beheer Nederland verzekeren uw opslagcontract en bijbehorende administratie u ervan, dat uw opgeslagen eigendommen te allen tijde gevrijwaard blijven van eventuele beslagen in het kader van dit faillissement.

Risicodekking

Volledig verzekerd

Risicodekking is ons vak. Uw opgeslagen edelmetalen zijn bij Edelmetaal Beheer Nederland in geval van een calamiteit volledig verzekerd: een zekerheid die bij opslag elders – zoals huisadres of reguliere bank – nauwelijks mogelijk is.

De opslaglocaties van Edelmetaal Beheer Nederland bieden de hoogst mogelijke graad van beveiliging om uw eigendommen te beschermen. Voor een optimale zekerstelling van uw vermogen zijn al uw bij Edelmetaal Beheer Nederland opgeslagen goud, zilver en platina bovendien volledig verzekerd tegen vervangingswaarde. Dat betekent dat bij verlies van uw eigendommen, in het geval van bijvoorbeeld diefstal, brand, oorlog, terrorisme of een natuurramp, een geldbedrag wordt uitgekeerd ter hoogte van de actuele (dag-)waarde van het betreffende edelmetaal, zonder heffing van btw. Het is ook mogelijk om dezelfde hoeveelheid edelmetaal fysiek uit te laten leveren in een dergelijk geval.

Wetgeving

AFM gecontroleerd

Alles volgens de wettelijke regels, eisen en zorgplicht: vanzelfsprekend beschikt Edelmetaal Beheer Nederland over een vergunning van toezichthouder AFM voor de verzekerde opslag van uw edelmetalen. Periodieke controle door een onafhankelijke accountant verzekert u bovendien van een correcte verwerking van al uw in- en uitslagen.

Bij Edelmetaal Beheer Nederland geniet u de zekerheid, dat alle activiteiten in het kader van verzekerde opslag plaatsvinden in compliance met de strenge eisen van toezichthouder AFM. Deze overheidsinstantie ziet erop toe, dat aantoonbaar voldaan wordt aan de hoge kwaliteitseisen en zorgplicht jegens klanten.

Daarnaast ziet een onafhankelijke accountant toe op correcte administratie van het opgeslagen goud, zilver en/of platina. Deze verifieert meerdere malen per jaar dat de bij Edelmetaal Beheer Nederland geregistreerde edelmetalen niet alleen op papier bestaan, maar zich ook daadwerkelijk fysiek en op naam gealloceerd in onze kluizen bevinden. Als klant ontvangt u ieder kwartaal een gespecificeerde opslagfactuur van ons, inclusief mutatieoverzicht van de door u opgeslagen edelmetalen.